Contabilitate Brasov

Mărimea gradului de îndatorare al unei societăţi comerciale din punct de vedere fiscal influenţează modul de calcul al impozitului pe profit.Gradul de îndatorare al unei societăţi se calculează ca raport între media capitalului împrumutat şi media capitalului propriu.Pentru obţinerea mediilor se iau în calcul valorile existente la începutul anului şi la sfârşitul perioadei pentru care se face calculul.Capitalul împrumutat cuprinde creditele sau împrumuturile care au termenul de rambursare mai mare de un an începând de la data încheierii contractului, mai puţin împrumuturile obţinute de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare sau de la instituţii de credit române sau străine, instituţii financiare nebancare şi persoane juridice care acordă credite potrivit legii.Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exerciţiului şi alte elemente de capital propriu constituie potrivit reglementărilor legale.În funcţie de mărimea gradului de îndatorare sunt deductibile cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la alte entităţi decât cele enumerate mai sus, precum şi pierderile nete din diferenţele de curs valutar aferente acestor împrumuturi.Înainte de calculul gradului de îndatorare pentru dobânzile acestor împrumuturi se aplică nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR corespunzătoare ultimei luni din trimestru pentru împrumuturile în lei şi nivelul ratei dobânzii anuale actualizat pentru fiecare an, pentru împrumuturile în valută.După aplicarea acestor limite, dacă gradul de îndatorare este mai mic sau egal cu trei, cheltuielile cu dobânzile şi pierderea netă de curs valutar sunt deductibile integral.Pentru un grad de îndatorare mai mare decât trei, suma cheltuielilor cu dobânzile şi pierderea netă de curs valutar este nedeductibilă, urmând să se reporteze în perioada următoare.

Contabilitate Brasov