микрокредит онлайн круглосуточные займы онлайн микрокредиты на карту взять микрокредит займы на карту срочно микрокредиты онлайн срочный займ через интернет займ онлайн на карту круглосуточно взять микрозайм срочно микрозаймы онлайн займ на карту онлайн взять займ онлайн займ через интернет займ онлайн на карту займы на карту онлайн онлайн займ на карту деньги онлайн на карту круглосуточно

Care sunt atribuţiile adunării generale a asociaţilor în cazul unui SRL?

Care sunt atribuţiile adunării generale a asociaţilor în cazul unui SRL?

Potrivit art. 194, alin.(1), din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, A.G.A. are următoarele obligaţii principale: să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net; să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, potrivit legii; să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii; să modifice actul constitutiv.În cazul modificării actului constitutiv, dacă se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse acestuia, se aplică dispoziţiile art. 224 si 225.În consecinţă, potrivit acestor dispoziţiilor legale, asociatul exclus răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.Potrivit legii, în temeiul art. 225, alin.(1), asociatul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.Tot în baza legii 31/1990, art 225, alin.(2), dacă, în momentul excluderii, sunt operaţiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operaţiuni.În cazul societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii.Asociatul unic are obligaţia legală de a consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în condiţiile de mai sus.Conform art. 196.1, alin.(4) din lege, dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile societăţilor cu răspundere limitată, indiferent dacă acestea sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare.

Cerasella Nae – consultant fiscal
FINANCIAR Consulting srl
www.finconsult.ro

Contabilitate Brasov

Contabilitate Brasov Audit Brasov Expertiza Brasov Evaluare Brasov

Cuvinte cheie site: Contabilitate Brasov, Expert Contabilitate Brasov, Audit Financiar Brasov
Tags: Contabilitate Brasov, Expert Contabilitate Brasov, Audit Financiar Brasov